Aflevering 5: de technieken: in laatste rechte lijn naar die lagere energiefactuur I hof van egen.

202205 Aflevering 5 de technieken thumbnail website

In de vijfde aflevering van hof van egen. bespreken we de derde en laatste stap naar een volledig energiezuinige woning en dus een lagere energiefactuur.

hof van egen. is onze videoreeks over vastgoed en energiezuinig wonen.

Energiezuinig wonen neemt aan belang toe en bij EGEN merken we dat veel kopers en verkopers met vragen zitten. Met de videoreeks hof van egen. willen we jou fris, scherp en inspirerend een wegwijs bieden. We brengen een strenge selectie over de belangrijkste feiten met speciaal aandacht voor vastgoed en energiezuinig wonen. Als filter op de ruis. En voor wie zich graag verdiept, voorzien we een gedetailleerd artikel dat elke aflevering ondersteunt.

We hopen met deze korte shots het verschil te maken door jou te inspireren en vooruit te helpen bij jouw vastgoedplannen.

hof van egen.
I da's futureproof vooruit

Nadat je de schil van je woning grondig hebt gerenoveerd: het dak en de buitenmuren geïsoleerd, de ramen vervangen en de luchtdichtheid aangepakt, heb je de warmteverliezen van je woning drastisch kunnen doen dalen. Nu zijn de technische installaties aan de beurt.

Om de juiste technische systemen te kunnen kiezen voor je woning, zal je eerst een gedetailleerde analyse moeten maken van de reële noden. Sommige zijn rechtstreeks gelinkt aan klimatologische omstandigheden, waar je geen enkele controle over hebt, andere hebben te maken met de eigenschappen van de woning en nog andere met het gedrag van de bewoners. Om de juiste keuze te maken en een gebrekkig comfort en verspilling te vermijden, is de inschatting van die noden dus een must.

In deze blog gaan we ervan uit dat de schil van een bestaande woning al werd gerenoveerd. Een woning die louter is geïsoleerd om de bestaande situatie te verbeteren, heeft zeker een gedaalde verwarmingsbehoefte, maar deze is niet verwaarloosbaar geworden. Als het doel daarentegen was om zo ver mogelijk te gaan, dan is je woning misschien wel bijna passief en zijn de verwarmingsbehoeften wel zo goed als verwaarloosbaar. Die verwarmingsbehoeften moet je kennen om de juiste installatie te kunnen kiezen, maar zonder energiedeskundige is dat verre van eenvoudig.

Voor de ventilatie liggen de zaken een stuk eenvoudiger. Nadat je de ramen hebt vervangen, is je gebouw luchtdicht. De lucht in huis wordt dus niet meer vernieuwd via luchtlekken en dat verlies moet je compenseren met een gecontroleerd ventilatiesysteem.

De behoefte aan sanitair warm water tot slot is niet afhankelijk van de isolatiegraad van de woning, maar van het aantal bewoners en het gewenste comfortniveau. Het aantal personen, het aantal badkamers dat je al dan niet tegelijk gebruikt en het aantal badkuipen en/of douches zijn doorslaggevend op dit vlak. Een simulatie leert je hoeveel liter warm water aangemaakt moet worden en hoeveel liter je ter beschikking moet hebben.

De verwarming

We gaan ervan uit dat het nodige vermogen van de verwarmingsinstallatie na de isolatiewerken met 50 tot 60 procent daalt. Daardoor zal een vertrektemperatuur van het verwarmingswater tussen 40 en 50 °C (in de plaats van 70 à 90 °C voordien) of zelfs minder volstaan. Zijn je oude radiatoren groot genoeg, dan zullen ze ook bij een lagere vertrektemperatuur voor het nodige comfort kunnen zorgen (aangezien ze destijds werden gedimensioneerd voor een slecht tot niet-geïsoleerde woning).

De verwarmingsbehoefte van de nieuw geïsoleerde woning ligt, afgaande op berekeningen, tussen 50 en 60 W/m2. Voor een gemiddelde woning van 160 m2 komt dat neer op een warmtegenerator met een verwarmingsvermogen van 8 tot 10 kW. Dat vermogen is laag genoeg om diverse oplossingen mogelijk te maken: een modulerende condensatieketel op aardgas, een pelletketel of een warmtepomp.

Van al deze oplossingen is de traditionele cv-ketel op gas nog steeds de meest voordelige investering. Althans de aankoop van het toestel. Dan spreken we niet over de huidige gasprijzen. Toch moeten we proberen om in het licht van de Europese doelstelling om de uitstoot van CO2 te verminderen de voorkeur te geven aan het gebruik van hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen: hout of pellets of de verschillende koudebronnen (lucht, bodem en water) voor een warmtepomp.

Hoewel de aankoop van een gasketel vandaag voordeliger lijkt, kies met het oog op de toekomst en het veranderende energiebeleid voor een warmtepomp.

— -

Warm water

Het is van zeer groot belang dat het toestel die de aanmaak van sanitair warm water verzorgt, correct gedimensioneerd is. Is het vermogen te groot, dan ligt de aankoopprijs hoger en wordt energie verspild bij de werking. Is het vermogen te laag, dan kan het gewenste comfort niet worden verzekerd. Je moet dus op voorhand weten hoeveel water je - ongeveer - zal verbruiken. In de praktijk is 50 tot 80 liter warm water per persoon per dag een goede richtwaarde.

Het warm water kan op het moment zelf worden aangemaakt of in een buffervat worden gestockeerd. In het eerste geval (instantproductie) heb je een toestel met een hoog vermogen nodig om te kunnen antwoorden op piekdebieten. In het tweede geval volstaat een toestel met een lager vermogen om een bepaald volume water op temperatuur te houden.

Ventilatie

Na de isolatie van de bouwschil en de vervanging van de ramen lijkt je woning op een thermos, met een strikte scheiding tussen de buitenlucht en de binnenlucht. Nochtans is het belangrijk dat de binnenlucht vernieuwd wordt, niet alleen om te kunnen ademen, maar ook om vervuilde en vochtige lucht te kunnen afvoeren. Het houdt echter geen steek om warme lucht gewoon naar buiten af te voeren en die te vervangen door koude lucht net nadat je al die inspanningen hebt geleverd om je woning correct te isoleren. De ramen openzetten doe je dus enkel om snel wat verse lucht binnen te laten in een ruimte of om je woning 's nachts in de zomer of lente gedurende een bepaalde tijd intensief te verluchten.

Om de energiebesparing die je hebt gerealiseerd door je woning te isoleren niet verloren te laten gaan, is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning in principe je enige optie. Twee systemen komen hiervoor in aanmerking: systeem D en systeem E.

In een systeem D gebeuren de toevoer van verse buitenlucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht mechanisch. De twee luchtstromen kruisen elkaar in een ventilatie-unit met een warmtewisselaar, waar warmte uit de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd om de binnenkomende lucht voor te verwarmen.

Bij een systeem E komt de lucht op natuurlijke wijze binnen via verluchtingsroosters en wordt de vervuilde lucht mechanisch afgevoerd (net als een systeem C dus). Het toestel bestaat uit een ventilatie-unit, een warmtepomp en een geïntegreerd opslagvat voor warm water. Zo recupereert de warmtepomp de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht en gebruikt het voor de productie van sanitair warm water en eventueel voor lagetemperatuurverwarming.

Bij beide systemen wordt dus warmte teruggewonnen, maar voor verschillende functies. De energie-efficiëntie van beide systemen is min of meer van dezelfde orde.

Alfonso escu wc Xtm0i KJU unsplash

Slim combineren

Samengevat heeft je woning een warmtegenerator, een toestel voor de productie van sanitair warm water en een ventilatiesysteem nodig. Door de energetische renovatie van de bouwschil - de eerste én onmisbare stap - hebben al deze toestellen een laag vermogen. Aan elk van deze systemen hangt echter een prijskaartje. Je kan besparen door hetzelfde toestel te gebruiken om de verschillende noden in te vullen.

In het ideale geval gebruik je zelfs één enkel apparaat voor verwarming, sanitair warm water en ventilatie. In een passiefwoning is dit realistisch, maar geldt dat ook voor de referentiewoning uit deze blog? Een woning, ook al is ze ambitieus geïsoleerd, vraagt toch nog een verwarmingsvermogen van 8 à 10 kW. Dit enkel opvangen met bijvoorbeeld een ventilatiesysteem D of E zal onvoldoende zijn, wegens een te laag vermogen. Een mogelijke oplossing is de combinatie van een cv-ketel op aardgas of warmtepomp voor de verwarming met een systeem E voor de ventilatie en het sanitair warm water. Je kan ook een warmtepomp gebruiken voor de verwarming en het sanitair warm water, gekoppeld aan een ventilatiesysteem D.

Meer vragen of advies nodig?

EGEN helpt jou graag verder. Stuur gerust jouw vraag en EGEN helpt jou met het vinden van een oplossing.

EGEN | futureproof wonen - jouw vastgoedmakelaar voor zorgeloos kopen en verkopen van jouw energiezuinige woning. Laten we elkaar ontmoeten voor een goed gesprek en/of een vrijblijvende waardebepaling.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info

Voorkeuren