Actief besparen dankzij het dynamisch energiecontract

Thumbnails website blogs

In de zoektocht naar het verlagen van jouw energiekosten, kan het dynamisch energiecontract een cruciale rol spelen. Dat is een contract waarbij de prijs per uur mee evolueert met de vraag en het aanbod op de markt. Soms kan je zelfs profiteren van gratis stroom.

Op heden kennen we twee type energiecontracten, namelijk een variabel of een vast contract. Bij een contract met een vaste energieprijs wordt de prijs op de maand van afsluiting vastgeklikt voor een welbepaalde periode. Doorgaans is dat een, twee of drie jaar. Stijgen de energieprijzen de komende maanden, dan zal je dat niet voelen in je portemonnee. Maar dalen ze, dan kan je niet van die terugval profiteren.

Met een variabel contract volg je die prijsschommelingen wel automatisch en dit iedere maand of om de drie maanden op basis van een specifieke index. Het volgt heel nauw de realiteit van de energiemarkt. Je zit op de blaren bij forse prijsstijgingen, maar bij forse prijsdalingen profiteer je dan weer.

Sinds vorig jaar (2022) kwam er een derde type energiecontract bij: het contract met een dynamische elektriciteitsprijs. Dynamische contracten volgen de energieprijzen op de voet, waardoor je de werkelijke tarieven per uur betaalt.

Het verschil met de andere twee type contracten heeft te maken met het tarief: bij een vast of variabel energiecontract betaal je een gemiddelde energieprijs tegenover een tarief bij een dynamisch contract dat op de 'spotmarkt’ bepaald wordt, waarbij de prijzen elke dag veranderen. De leveranciers baseren zich voor de prijs die ze jou aanrekenen op de energiebeurzen waar ze energie kopen voor de volgende dag.

Sinds afgelopen periodes van prijsstijgingen, zijn mensen zich meer bewust van hun energiekosten en gaan ze op zoek naar oplossingen om deze te verlagen.

— -

Bewuster verbruiken

Om te kunnen genieten van het dynamisch contract heb je een digitale teller nodig. De digitale meter is een elektronische meter die, net als de traditionele elektriciteitsmeter, je elektriciteitsverbruik registreert. Het verschil is dat een digitale meter ingebouwde communicatietechnologie bevat, waardoor hij zelfstandig je verbruikersdata voor elektriciteit of gas kan verzenden en ontvangen. De meterstanden aflezen is niet meer nodig en de meteropnemer hoeft niet meer langs te komen. Via de online toepassing Mijn Fluvius kan je precies zien hoeveel energie je wanneer verbruikt. Zo kan je bewuster om met je verbruik omgaan en bijsturen waar nodig. Je kan een digitale meter bovendien ‘slim’ maken door hem te koppelen aan bepaalde apps, toepassingen en ‘slimme’ huishoudtoestellen. Zo kan je je elektrische apparaten laten werken op de meest voordelige tijdstippen.

Pexels kindel media 9875411

‘s Nachts kleren wassen

Het dynamisch energiecontract is interessant wanneer je elektriciteit verbruikt op momenten waarop de prijzen laag zijn. Of wanneer je actief met je elektriciteitsverbruik wil bezig zijn en om te besparen jouw verbruik naar die momenten wil verschuiven. Of je hebt een verbruiksprofiel dat afwijkt van het gemiddelde: je hebt een laag verbruik tijdens de ochtend- en avondpiek terwijl het gemiddelde een piek in de ochtend en avond heeft en wanneer bijgevolg de prijzen hoog zijn.

Het vooraf afspreken van een bedrag zoals bij een vast en variabel contract kan voordelig zijn, maar niet altijd. Als de prijs daalt – wat nog steeds het geval is – zie je dat niet altijd meteen terug op je rekening. Je moet dan als consument wachten totdat je energieleverancier de prijsdalingen doorberekend of tot de eindafrekening bij variabele contracten. Bij een dynamisch contract kun je direct profiteren.

We kunnen concluderen dat het dynamisch elektriciteitscontract een voordeel kan opleveren, op voorwaarde dat je actief bezig bent met je elektriciteitsverbruik. Je moet niet alleen het verbruik nauwkeurig opvolgen, maar ook actief ingrijpen om je verbruik op de uurtarieven af te stemmen.

We halen enkele voorbeelden aan:

  • je wil je kleren wassen: met een dynamisch contract, kun je dat doen op het moment dat de energieprijzen het voordeligst zijn.
  • je slimme warmtepomp laat werken als de prijzen laag zijn;
  • je elektrische auto laadt als de prijzen laag zijn;
  • je elektrische boiler laat opwarmen als de prijzen laag zijn;
  • je thuisbatterij opladen als de prijzen laag zijn.

Het wordt interessant als je voldoende verbruik kan verschuiven naar de lage prijsperiodes om het verbruik tijdens de dure avondpiek te compenseren.

— -

Sporadische gratis stroom

De schommelingen in de elektriciteitsprijzen kennen een typisch patroon, namelijk als de vraag laag is zoals ’s nachts en over de middag (de prijzen zijn laag), of als de vraag hoog is zoals ’s morgens en vooral ’s avonds (de prijzen zijn dan hoger). Of wanneer er veel goedkope energie kan worden opgewekt, zoals zonne- en windenergie, dan liggen de tarieven het laagst. Soms is er zelfs sprake van gratis stroom, doordat het aanbod van wind- en zonne-energie op dat moment groter is dan de vraag en de energie niet kan opgemaakt of geëxporteerd worden.

Zo kan je je gebruiksgewoontes aanpassen aan deze typische patronen, waardoor je geen slimme toestellen nodig hebt. Als het je lukt om in de middag je was te draaien en je elektrische auto op te laden, scheelt dat geld. Volgens Engie kan er een besparing van 15 procent in zitten. Eneco zegt dat voor het opladen van een elektrische wagen een besparing van 200 euro per jaar mogelijk is.

De prijzen niet continu consulteren en in de plaats je consumptiegewoontes aanpassen aan de ‘typische’ prijspatronen kan soms tot onverwachte voorvallen leiden zoals een negatieve prijs missen of een uitzonderlijke zeer hoge prijs incasseren. Maar het is geen evidentie om de hele tijd waakzaam te zijn en manueel tussen te komen op basis van de marktprijzen.

Automatische sturing op basis van de actuele energieprijs dankzij slimme toestellen en applicaties kan daarop een antwoord bieden. Ze ontzorgen jou als gebruiker en reduceren het risico. Zo bestaan er apps die vertellen op welk deel van de dag de stroomprijs het laagst is.

Schuiven met je verbruik

We realiseren ons dat een deel van het verbruik niet aanpasbaar is zonder comfortverlies, zoals het koken. De afweging die jij moet maken is of je voldoende verbruik naar de lagere prijsperiodes kan schuiven om de kostprijs van je vaste verbruik tijdens de dure avondpiek te compenseren en zo voldoende financieel voordeel te behouden.

Een verschuifbare last kan bijvoorbeeld een elektrisch voertuig met slimme laadpaal, een slimme warmtepomp of elektrische verwarming met een grote thermische buffer zijn. Dan wordt het zeker interessant.

Aantrekkelijke risico’s

We maken je er graag attent op dat er serieuze prijsschommelingen kunnen voordoen. De prijzen kunnen per week verschillen. Je loopt de kans, naast mooie dalingen, dat de prijzen fors stijgen, zoals bijvoorbeeld in de winter wanneer de stijgende gasprijs de elektriciteitsprijs beïnvloedt. Dat moet je financieel aankunnen. Maar als je dat risico kan nemen, is het dus aantrekkelijk. We zien dat de prijzen het afgelopen jaar continu dalen. Dan profiteer je met een dynamisch contract als eerste.

bron: De Tijd, 26 juli 2023, door Sonja Verschueren; De Tijd, 04 november 2022, door Dirk Selleslagh; RTL Nieuws, 26 mei 2023, door Elise Spetter; VREG, 9 mei 2023; Testaankoop

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info

Voorkeuren