Wat is een compromis?

Compromis onderhandse overeenkomst advies vastgoed EGEN 2

Nadat er een akkoord gevonden is tussen een koper en een verkoper over de prijs en de verkoopvoorwaarden voor een woning, wordt er een compromis of een onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst worden alle gemaakte afspraken gebundeld op papier.

De koper plaatst als eerste een bod op een woning en opent hiermee de onderhandelingen met de verkoper. Tijdens de onderhandelingen wordt er een akkoord gezocht tussen de koper en de verkoper over het voorwerp van de verkoop (de woning), de prijs van het voorwerp en eventuele bijzondere voorwaarden, zoals een opschortende voorwaarde. Van zodra beide partijen een akkoord hierover hebben, is er een wilsovereenstemming en is de verkoop tot stand gekomen.

De verkoop is al definitief en bindend bij een handshake, want er is een wilsovereenstemming. Dat is het mondeling akkoord. Om misverstanden te voorkomen, moeten alle modaliteiten van de verkoop en alle gemaakte afspraken gebundeld worden op papier: de onderhandse verkoopovereenkomst genaamd.

Wat staat er in een compromis geschreven?

Als eerste worden de identiteit van de partijen uitgebreid beschreven. Daarna wordt het verkochte goed uitvoerig beschreven, bijvoorbeeld indien er meubels of gordijnen (roerende goederen) betrokken zijn in de verkoop of indien je rekening moet houden met erfdienstbaarheden. Vervolgens wordt de inhoud van alle verkoopdocumenten opgenomen. Hierna wordt de overeengekomen prijs en de wijze waarop de betaling gebeurt bepaald. De eventuele opschortende of ontbindende voorwaardes volgen. Als laatste wordt ook opgetekend wat er zal gebeuren indien een van de partijen een afspraak niet nakomt.

Het verschil tussen een compromis en een notariële akte

Het compromis vormt enkel een overeenkomst tussen de koper en de verkoper, maar de overdracht van een eigendom moet ook tegenstelbaar gemaakt worden aan derden. Door de verkoop tegenstelbaar aan derden te maken, kan geen enkel andere partij aanspraak maken op de woning. Dit kan enkel door authentieke of notariële akte over te schrijven op het hypotheekkantoor. De notariële akte wordt opgesteld en overgeschreven door de notaris. Het compromis vormt daarbij de basis voor de notariële akte.

De tijd tussen de ondertekening van het compromis en de notariële akte is vaak 4 maanden. Dit is geen verplichting en er kan dus van afgeweken worden. Toch wordt dit vaak zo gehanteerd aangezien de verkooprechten te betalen zijn binnen 4 maanden vanaf de ondertekening van het compromis. Daarnaast moet de notaris enkele opzoekingen uitvoeren voorafgaand aan het ondertekenen van de notariële akte, wat enige tijd in beslag neemt.

Meer vragen of advies?

EGEN helpt jou graag verder. Stuur gerust jouw vraag en EGEN helpt jou met het vinden naar een oplossing.

EGEN | futureproof wonen - jouw vastgoedmakelaar voor zorgeloos kopen en verkopen van jouw energiezuinige woning. Laten we elkaar ontmoeten voor een goed gesprek en/of een vrijblijvende waardebepaling.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info

Voorkeuren